Velkommen!
Welcome to Intraport! Interpretation and translations
Kontakt oss når du trenger simultantolking, oversettelser, streaming eller leie av tolke- og konferanseanlegg. Våre systemer dekker inntil 200 deltakere og mikrofoner til medium store konferanser med alt som trengs av lydutstyr. Vi har alt fra små koffertsystemer til større anlegg plassert i Troms og Finnmark.
Vi tilbyr også lydopptak av alle språk, video oppttak og live streaming direkte til vår Media Server eller til YouTube.

Ring 90741598 eller send epost til atle@intraport.biz. Vi tar oppdrag over hele Nord Norge.
2020 © Copyright by Intraport as, Tlf: 90741598 Orgnr: 916 034 210 Email: atle@intraport.biz